Priročnik

Prenesi si prirou010dnik

Na delavnici si prejel-a prirou010dnik v tiskani obliki. Odlou010dil sem se, da ti omogou010dimo u0161e dostop do digitalnega prirou010dnika, da ga lahko enostavno prebereu0161 na svojem telefonu ali rau010dunalniku. Prosimo te, da prirou010dnika ne posredujeu0161 naprej, saj je avtorsko delo. Hvala, ker to spou0161tujeu0161!