Pisanje refleksije preteklega leta

Pisanje refleksije preteklega leta

Pisanje refleksije preteklega leta je pomembno, da ozavestimo svojo rast skozi uu010denja in lekcije preteklega leta. Tako lahko v globljem in prebujenem zavedanju vstopimo v polni potencial leta, ki je pred nami. Pri sebi in drugih sem opazil, da je to nekaj, u010demur se radi izognemo. Vzrok za to pa se najverjetneje skriva v tem, da ne vemo, kako tou010dno bi se tega lotili. Brez skrbi. Pripravil sem predlogo za pisanje refleksije.

Predloga za pisanje refleksije preteklega leta

Digitalno predloga za pisanje refleksije preteklega leta si enostavno preneseu0161 na svoj rau010dunalnik preko spodnje povezave. Predlogo natisneu0161 in se lotiu0161 pisanja. Voden proces pisanja te popelje skozi razliu010dna vprau0161anja, s pomou010djo katerih ozaveu0161u010dau0161 svoje leto 2022. Predlogo lahko skozi u010das dopolniu0161 in se med letom 2023 vrau010dau0161 v prebiranje zapisov za enostavneju0161o integracijo spoznanj, ki jih je prineslo preteklo leto.u00a0