Duhovna iniciacija – Zapiranje energije leta 2022 z zavestjo belih zmajev

Zakaj je zapiranje energije preteklega leta pomembno?

Vsako leto nosi svojo vibracijo, ki ustvarja energijsko matrico, v katero smo v aktualnem letu vpeti. u00a0Za celostnen premik zavesti v naslednjo leto se je tako potrebno odpeti od energijske matrice in zapreti energije preteklega leta. To najlau017eje storiu0161 v vodeni meditaciji oz. posebnem ritualu, ki ga izvedeu0161 ob prehodu v novo leto.

Duhovna iniciacija – Zapiranje energije leta 2022

Popeljem te v globoko kanalizirano meditacijo z zavestjo belih zmajev, kjer spustiu0161 navezanost na preteklo leto in zapreu0161 njegovo energijo. Tako se bou0161 ob prehodu v novo leto u0161e lau017eje odprl-a za energijo in potencial leta 2023. Svetujem ti, da meditacijo posluu0161au0161 s sluu0161alkami. u0160e pred meditacijo lahko svoj prostor energijsko preu010distiu0161, se udobno namestiu0161 in prepustiu0161 …