Kaj so energijski portali

Portale si lahko predstavljamo kot nevidne spirale, ki povezujejo duhovne in fizične svetove.

Najpogosteje portale odpirajo svetlobna bitja duhovnega sveta in jih z namenom prizemljitve nečesa v fizični svet pripnejo na neko oprijemljivo točko. 

 

Portal je torej vzgib, ki ga duhovni svet uporablja za realizacijo oz. manifestacijo energijske strukture. To je lahko občutek, ideja, vizija, namen …

 

Tako kot imajo to sposobnost svetlobna bitja duhovnega sveta, v sebi to sposobnost nosimo tudi sami. Edina razlika je perspektiva, iz katere odpiramo portale. 

 

V nadaljevanju bomo spoznali tehnike odpiranja portalov, da vsak izmed nas postane mojster zavestne kreacije in manifestacije.

Delitev in uporaba portalov

V osnovi  lahko portale razdelimo v dve različni skupini. Delitev temelji na fizično oprijemljivi točki, na katero pripnemo portal.

 

I. Portali, ki so pripeti na prostor ali energijsko polje

 

Portal lahko odpreš v kateremkoli prostoru. Morda je to prostor, v katerem se fizično nahajaš, kjer preživiš največ svojega časa, tvoje delovno okolje ali bivalno okolje. Pomisli, v kakšnem okolju si zares želiš preživet svoj dan in se predaj odpiranju tega portala.

 

Portale lahko uporabiš tudi za energijsko čiščenje prostora. 

 

Lahko je to tudi prostor, kjer se bo odvijal tebi pomemben dogodek in kjer se boš nahajal čez nekaj časa. V tem primeru portale uporabiš za to, da prostor energijsko pripraviš in si postaviš energijske temelje. V primeru dogodka ponavljaj odpiranje enakega portala nekaj dni pred tem, da narediš njegovo energijo močno in tako vzpostaviš tudi večje zaupanje vase in v svoje moči.

 

Z enako tehniko, kot odpiramo portale na prostorih, pa lahko portal odpremo tudi na svojem energijskem polju. To tehniko spoznaš malce kasneje. Energija, ki jo s portalom pripelješ v svoje energijsko polje se bo zasidrala v tvoje energijsko polje in te spremljala vse, dokler ne izgubi svoje moči. Prav to je prednost energijskih portalov, saj se lahko v različnih situacijah obdaš z želeno energijo.

II. Portali, ki so pripeti na fizične predmete

Energijske portale lahko odpreš tudi na fizičnih predmetih. Z drugo besedo lahko takim portalom rečemo tudi vorteksi.

 

Energijski portal postane fizični portal v trenutku, ko njegovo energijo zasidraš v fizični predmet. Ljudje kot fizična bitja včasih potrebujemo dokaze in oprijemljive stvari, da se moč zaupanja v delovanje na energijskih nivojih poveča.

 

Predmeti, ki jih uporabljaš za fizične portale naj bodo predmeti, ki tebi veliko pomenijo, npr. nakit, spominki, talismani in ostali predmeti, ki prinašajo srečo ali jim pripisuješ kak drug pomen. Lahko pa so tudi naravni predmeti, ki so zmožni prevajanja višjih energijskih frekvenc, npr. kristali. Kristali imajo urejeno strukturo, kar jim omogoča, da so zelo dobri prevodniki in lahko v njih zelo hitro zasidramo želeno energijo. 

 

Energijske portale lahko odpremo tudi na hrani in pijači. Posebej primerna za informiranje je voda. Voda sama po sebi deluje kot medij in je nevtralna, zato prevzame katerokoli informacijo, ki ji jo pripišemo.

 

Pred odpiranjem energijskega portala na fizičnem predmetu lahko uporabiš tehniko energijskega čiščenja in za tem narediš še tehniko sidranja namena, ki jih opiševa v naslednjih poglavjih.