Spoznaj energijske portale

Energijske portale si lahko predstavljamo kot nevidne spirale, ki povezujejo duhovne in fizične svetove.

Energijske portale najpogosteje odpirajo višja svetlobna bitja duhovnega sveta z namenom prizemljitve oz. prenosa nečesa v fizični svet. Portale tako sidrajo in pripenjajo na oprijemljive točke in skoznje prenašajo višjo zavest. 

 

Energijski portal je poseben način, katerega duhovni svet uporablja za realizacijo oz. manifestacijo določenega duhovnega načrta oz. energijske matrice. Odpiranje energijskih portalov je upogibanje realnosti z namenom doseganja višjega namena. 

 

Tako kot imajo to sposobnost svetlobna bitja duhovnega sveta, v sebi to sposobnost nosimo tudi sami. Edina razlika je perspektiva, iz katere odpiramo energijske portale. 

 

Energijske portale bi lahko opisali tudi kot posebne točke v času in prostoru na premici našega življenja, kot je na primer spočetje, rojstvo … in drugi pomembni mejniki na naši poti.

 

Tehnika odpiranja energijskih portalov in posledično ukrivljanja realnosti je lahko samostojna duhovna praksa. Tako lahko tudi z tehnikami odpiranja energijskih portalov dosegamo odmaknjena stanja zavesti, kjer se še lažje povežemo sami s seboj in dosegamo zastavljene cilje. Tehniko odpiranja energijskih portalov pa lahko uporabimo tudi kot dodatek k drugim duhovnim praksam – meditacija, joga, kanaliziranje, manifestacija … 

Delitev in uporaba energijskih portalov

V osnovi lahko energijske portale razdelimo v dve različni skupini. Ta delitev temelji na fizično oprijemljivi točki, na katero pripnemo energijski portal – energijski portali, ki so pripeti na prostor ali energijsko polje in energijski portali, ki so pripeti na fizični predmet.

V nadaljevanju se dotaknemo še nebesnih in planetarnih portalov, na katere sicer ne moremo vplivati, lahko pa njihovo energijo uporabimo za vzvod pri naslednjih premikih v našem življenju. 

Energijski portali, ki so pripeti na prostor ali energijsko polje

Energijske portale lahko odpremo na katerem koli prostoru. Z definiranjem jasnega namena energijskega portala, lahko s to tehniko v prostor prineseš svežo energijo, v kateri si želiš v tistem trenutku obstajati. Z enako tehniko lahko energijski portal odpremo tudi na svojem energijskem polju. Energija, ki jo s to tehniko pripelješ v svoje energijsko polje te bo tako spremljala v različnih situacijah, kjer potrebuješ podporo. In prav to je prednost energijskih portalov.

Energijski portali, ki so pripeti na fizične predmete

Energijske portale lahko odpremo tudi na fizičnih predmetih. Z drugo besedo lahko te portale imenujemo tudi vorteksiEnergijski portal postane fizični portal v trenutku, ko njegovo energijo zasidramo v fizični predmet. Energijske portale lahko odpremo na najrazličnejših predmetih. Najlažje pa nam bo odpiranje energijskih portalov na predmetih, ki nam veliko pomenijo oz. imajo za nas posebno vrednost. 

Nebesni in planetarni portali

Nebesni in planetarni portali so močne točke v času, ko se na planet Zemlja sidra nova energija in zavest. O nebesnih portalih govorimo, ko opisujemo vpliv različnih nebesnih teles – Sonce, Luna, ozvezdja … na planet Zemlja. Med nebesne portale bi lahko umestili tudi močne točke v času: 2.2., 22.2., 8.8. … O planetarnih portalih pa govorimo takrat, ko opisujemo različne poravnave in premike planetov v našem osončju. Vsak nebesni oz. planetarni premik ali poravnava pa nosi posebno energijo, ki jo lahko izkoristimo na najrazličnejših področjih našega življenja. 

Etika odpiranja energijskih portalov
Etika je pri delu z energijami bistvenega pomena.

Da bo Vesolje podprlo energijske portale je ključno upoštevanje zakonov, ki veljajo v širnem obstoju. V Vesolju velja zlato pravilo – naše energijske iniciacije (v tem primeru odpiranje energijskih portalov) ne smejo posegati v življenja drugih oseb, razen če te osebe v to privolijo oz. se s tem strinjajo. Izjemoma tudi v primerih, ko je to jasno razvidno iz okoliščin. 

Postani mojster odpiranja energijskih portalov!

Če si tudi ti želiš postati mojster odpiranja energijskih portalov, se nama v soboto, 20. 8. pridruži na delavnici – Odpiranje energijskih portalov. 

 

Delavnico sva enkrat že organizirala v mesecu maju in jo do zadnjega mesta razprodala. Udeleženci so bili navdušeni nad to napredno tehniko ukrivljanja realnosti, ki pa je v resnici precej enostavna.

 

Delavnico sva skrbno zasnovala kot preplet teoretičnega in praktičnega dela. Po delavnici boš samostojno in suvereno izvajal tehniko odpiranja energijskih portalov na prostoru, energijskem polju in fizičnem predmetu!